AI Akronimi

AI

AI je akronim za Umjetna inteligencija.

Široka grana računalne znanosti koja se bavi izgradnjom pametnih strojeva sposobnih za obavljanje zadataka koji obično zahtijevaju ljudsku inteligenciju. Napredak u strojnom učenju i dubokom učenju stvara promjenu paradigme u gotovo svakom sektoru tehnološke industrije.