AOOH Akronimi

AOOH

AOOH je akronim za Audio izvan kuće.

Audio Out-of-Home™ oglašavanje dinamički se emitira, audio oglasi na zahtjev i odabrani popisi za reprodukciju koji se mogu ciljati i reproducirati na bilo kojoj kombinaciji lokacija u određeno vrijeme.

Izvor: Vibenomika