CNAME akronimi

CNAME

CNAME je akronim za Zapis kanonskog imena.

Canonical Name ili CNAME zapis je vrsta DNS zapisa koji preslikava alias ime na pravi ili kanonski naziv domene. CNAME zapisi se obično koriste za mapiranje poddomene kao što je www ili mail na domenu u kojoj se nalazi sadržaj te poddomene.