CNN Acronyms

CNN

CNN je akronim za Konvolucijska neuronska mreža.

Vrsta duboke neuronske mreže koja se često koristi za zadatke računalnog vida.