CR Akronimi

CR

CR je akronim za Stopa konverzije.

Broj ljudi koji djeluju, podijeljen s brojem koji bi mogao imati. Na primjer, ako vaša kampanja e-pošte dosegne 100 potencijalnih klijenata i 25 odgovora, vaša stopa konverzije iznosi 25%