DaaS Acronyms

DaaS

DaaS is the acronym for Podaci kao usluga.

Alati temeljeni na oblaku koji se koriste za obogaćivanje, provjeru valjanosti, ažuriranje, istraživanje, integraciju i potrošnju podataka.