DNS akronimi

DNS

DNS je akronim za Domain Name System.

Hijerarhijski i decentralizirani sustav imenovanja koji se koristi za identifikaciju računala, usluga i drugih resursa dostupnih putem Interneta ili drugih mreža internetskog protokola. Zapisi resursa sadržani u DNS-u povezuju nazive domena s drugim oblicima informacija.