ESP akronimi

ESP

ESP je akronim za E-mail Davatelj usluga.

Platforma koja vam omogućuje slanje velike količine marketinške komunikacije ili transakcijske e-pošte, upravljanje pretplatnicima i poštivanje propisa o e-pošti.