KPI akronimi

KPI

KPI je akronim za Ključni pokazatelj uspješnosti.

Mjerljiva vrijednost koja pokazuje koliko učinkovito poduzeće ostvaruje svoje ciljeve. KPI-ji visoke razine usredotočuju se na ukupnu izvedbu poslovanja, dok se KPI-ji niske razine usredotočuju na procese u odjelima kao što su prodaja, marketing, HR, podrška i drugi.