NLP akronimi

NLP

NLP je akronim za Obrada prirodnog jezika.

Podpodručje lingvistike, računalne znanosti i umjetne inteligencije koje se bavi interakcijama između računala i ljudskog jezika, posebno kako programirati računala za obradu i analizu velikih količina podataka prirodnog jezika.