ROI Kratice

ROI

ROI je akronim za Povrat ulaganja.

Mjerni podatak učinka koji mjeri profitabilnost i izračunava se pomoću formule ROI= (prihod – trošak)/trošak. ROI vam može pomoći da odredite je li potencijalno ulaganje vrijedno unaprijed i tekućih troškova ili treba li ulaganje ili napor nastaviti ili prekinuti.