SaaS akronimi

SaaS

SaaS je akronim za Softver kao usluga.

SaaS je softver koji u oblaku hostira tvrtka treće strane. Marketinške tvrtke često će koristiti SaaS kako bi omogućile lakšu suradnju. Pohranjuje informacije u oblaku, a primjeri uključuju Google Apps, Salesforce i Dropbox.