SMB akronimi

SMB

SMB je akronim za Mala i srednja poduzeća.

Mala i srednja poduzeća su organizacije određene veličine, bilo broja zaposlenih ili godišnjeg prihoda. Ako se mjeri brojem zaposlenika, mala poduzeća su ona s manje od 100 zaposlenih, a srednja poduzeća su one organizacije sa 100 do 999 zaposlenih. Ako se alternativno mjere godišnjim prihodom, to su organizacije s manje od 50 milijuna dolara godišnjeg prihoda i srednje veličine ili organizacije koje zarađuju više od 50 milijuna dolara, ali manje od milijardu dolara. Skraćenicu SME koriste izvan Sjedinjenih Država.