SPF akronimi

SPF

SPF je akronim za Okvir politike pošiljatelja.

Sender Policy Framework je protokol za provjeru autentičnosti e-pošte dizajniran za otkrivanje krivotvorenja domene za slanje od neovlaštene usluge slanja ili IP adrese tijekom dostave e-pošte.