SQL akronimi

SQL

SQL je akronim za Kvalificirani potencijalni klijent za prodaju.

Potencijalni kupac koji je prošao kroz prodajni kanal – od marketinški kvalificiranog potencijalnog klijenta do potencijalnog klijenta koji je prihvaćen od prodaje – do pozicije na kojoj prodajni tim sada može raditi na pretvaranju u aktivnog kupca.

Izvor: Gartner

SQL

SQL je akronim za Strukturirani jezik upita.

Jezik koji se koristi u programiranju i dizajniran za upravljanje podacima koji se drže u sustavu upravljanja relacijskim bazama podataka ili za obradu toka u sustavu upravljanja relacijskim tokovima podataka. Sintaksa i pridružena knjižnica funkcija mogu se razlikovati između platformi baza podataka.