SSP akronimi

SSP

SSP je akronim za Platforma na strani ponude.

prodajna platforma, SSP je platforma koja izdavačima omogućuje upravljanje svojim oglasnim inventarom, popunjavanje oglasa oglasima, praćenje odgovora i primanje prihoda.