Skraćenice URL-a

URL

URL je akronim za Uniformni lokator resursa.

Oblik univerzalnog identifikatora resursa (URI) koji definira adresu koja se preslikava u pristupni algoritam koristeći mrežni protokol