XML Akronimi

XML

XML je akronim za Proširivi označni jezik.

Označni jezik koji se koristi za kodiranje podataka u formatu koji je i čitljiv i strojno čitljiv.