Zašto bi marketinški i IT timovi trebali dijeliti odgovornosti za kibernetičku sigurnost

Pandemija je povećala potrebu da svaki odjel unutar organizacije posveti više pažnje kibernetičkoj sigurnosti. To ima smisla, zar ne? Što više tehnologije koristimo u našim procesima i svakodnevnom radu, to bismo mogli biti ranjiviji na kršenje. Ali usvajanje boljih praksi kibernetičke sigurnosti trebalo bi započeti s dobro upućenim marketinškim timovima. Cybersigurnost je obično bila zabrinuta za čelnike informacijske tehnologije (IT), glavne službenike za informacijsku sigurnost (CISO) i glavne tehnološke službenike (CTO)