Ambicija: Gamifikacija za upravljanje, motiviranje i maksimiziranje izvedbe vašeg prodajnog tima

Učinkovitost prodaje ključna je za bilo koje rastuće poslovanje. S angažiranim prodajnim timom osjećaju se motiviranijima i povezanima s ciljevima i zadacima organizacije. Negativan utjecaj neaktivnih zaposlenika na organizaciju može biti značajan - poput nejasne produktivnosti i rasipanja talenta i resursa. Kada je konkretno riječ o prodajnom timu, nedostatak angažmana može poduzeća koštati izravnog prihoda. Tvrtke moraju pronaći načine za aktivno uključivanje prodajnih timova ili rizik