7 načina za jamčenje web mjesta usmjerenog na kupca

Nedavno sam pregledavao neke korporativne web stranice CPG / FMCG i kakav sam šok doživio! To su organizacije s potrošačem u svom stvarnom imenu, pa bi trebale biti najviše usmjerene na potrošača, zar ne? Pa da naravno! Pa ipak, čini se da malo njih zauzima potrošačevu perspektivu prilikom izrade svojih web stranica. Još manje dovoljno obradovanih da se poželim vratiti na njihovu web stranicu, barem uskoro! Iz moje recenzije