Objašnjen pametan pristup personalizaciji e-pošte

Tržnici obično personalizaciju e-pošte vide kao nagovještaj veće učinkovitosti e-mail kampanja i masovno je koriste. Ali vjerujemo da mudar pristup personalizaciji e-pošte daje bolje rezultate sa stajališta isplativosti. Naš se članak namjerava razviti od dobre stare masovne slanja e-pošte do sofisticirane personalizacije e-pošte kako bismo pokazali kako funkcioniraju različite tehnike, ovisno o vrsti i namjeni e-pošte. Dat ćemo teoriju našeg