Kako izdavači mogu pripremiti tehnički niz kako bi dosegli sve fragmentiraniju publiku

2021. napravit će ga ili razbiti za izdavače. Nadolazeća godina udvostručit će pritisak na vlasnike medija, a samo će najpametniji igrači ostati na površini. Digitalno oglašavanje kakvo znamo privodi se kraju. Prelazimo na puno usitnjenije tržište, a izdavači moraju preispitati svoje mjesto u ovom ekosustavu. Izdavači će se suočiti s kritičnim izazovima s performansama, identitetom korisnika i zaštitom osobnih podataka. Da bi

Integracija DMP-a: poslovanje na temelju podataka za izdavače

Radikalno smanjenje dostupnosti podataka trećih strana znači manje mogućnosti za bihevioralno ciljanje i pad prihoda od oglašavanja za mnoge vlasnike medija. Kako bi nadoknadili gubitke, izdavači moraju smisliti nove načine pristupa korisničkim podacima. Angažiranje platforme za upravljanje podacima može biti izlaz. U sljedeće dvije godine tržište oglašavanja postupno će ukinuti kolačiće trećih strana, što će izmijeniti tradicionalni model ciljanja korisnika, upravljanje oglasnim prostorima,