Maksimizirajte svoje marketinške napore za 2022. uz upravljanje pristankom

2021. bila je jednako nepredvidiva kao i 2020., jer mnoštvo novih problema predstavlja izazov maloprodajnim trgovcima. Marketinški stručnjaci će morati ostati agilni i reagirati na stare i nove izazove dok pokušavaju učiniti više s manje. COVID-19 je nepovratno promijenio način na koji ljudi otkrivaju i kupuju – sada dodajte složene snage varijante Omicron, poremećaje lanca opskrbe i promjenjivo raspoloženje potrošača u ionako kompliciranu zagonetku. Trgovci na malo koji žele uhvatiti zaostalu potražnju jesu