Uključivanje u "Inteligenciju" u kampanje usmjerene na web

Moderna kampanja "vožnja do weba" mnogo je više od pukog poticanja potrošača na povezanu odredišnu stranicu. To je iskorištavanje tehnologije i marketinškog softvera koji se neprestano razvija i razumijevanje kako stvarati dinamične i personalizirane kampanje koje donose web rezultate. Pomak u fokusu Prednost koju ima napredna agencija poput Hawthornea je sposobnost da se ne samo analizira analitika, već i da se razmotri cjelokupno korisničko iskustvo i angažman. Ovo je