Nakon dogovora: kako se odnositi prema kupcima pristupom uspjeha kupaca

Vi ste prodavač, bavite se prodajom. Vi ste prodaja. I to je samo to, misliš da je tvoj posao gotov i prelaziš na sljedeći. Neki prodavači ne znaju kada prestati s prodajom, a kada početi upravljati prodajom koju su već ostvarili. Istina je da su odnosi s kupcima nakon prodaje jednako važni kao i odnosi prije prodaje. Postoji nekoliko praksi koje vaša tvrtka može savladati kako bi poboljšala svoje odnose s kupcima nakon prodaje. Zajedno, ove prakse jesu

Dalje od demografije: vrste napredne segmentacije publike koje pokreću mjerljiv angažman

Hvala onome u kojeg gurua vjerujete za automatizaciju marketinga i olabavljenju koje pruža trgovcima. Najčešće koristimo automatizaciju marketinga za angažiranje i njegovanje potencijalnih klijenata. To se može postići kapljičnim kampanjama i obavještavanjem o pokretanju ponašanja da bi oni poduzeli akciju. Spajanje pošte još je jedna od nebeski poslanih značajki. Mogućnost da u predmet uključite svako pojedinačno ime primatelja i prvi redak vaše e-pošte je neprekidni pretvarač ... Ili je tako? Istina nije