Učinkoviti načini za objavljivanje Android aplikacije na Google Play trgovini

Najjednostavnija metoda za distribuciju Android aplikacije je pomoću trgovine Google Play. Najmanje je složen pristup doći do velikog broja potencijalnih klijenata. Prijenos prve aplikacije u Trgovinu Play nije toliko problematičan, jednostavno slijedite nekoliko savjeta i svoju aplikaciju pripremljenu za preuzimanje. Programeri Android aplikacija nastoje vam pružiti najbolju aplikaciju koju može primiti maksimalna publika. Potrošili ste