Čemu nas je odmor 2020 naučio o strategijama mobilnog marketinga 2021. godine

Podrazumijeva se, ali sezona godišnjih odmora 2020. nije bila slična niti jednoj drugoj koju smo doživjeli kao kreativce. S obzirom na to da se ograničenja socijalnog udaljavanja ponovno zavladala u cijelom svijetu, ponašanje potrošača pomiče se s tradicionalnih normi. Za oglašivače nas ovo dalje udaljava od tradicionalnih i out-of-home (OOH) strategija i dovodi do oslanjanja na mobilni i digitalni angažman. Osim što su započeli ranije, očekuje se i neviđeni porast darovanih kartica koji će produžiti praznik