Moć individualiziranog marketinga

Sjećate se kada je Nike predstavio svoju kampanju Just Do It? Nike je ovim jednostavnim sloganom uspio postići veliku svijest o robnoj marki i razmjeri. Bilbordi, TV, radio, tisak ... 'Just Do It' i Nikeova maha bilo je posvuda. Uspjeh kampanje uglavnom je ovisio o tome koliko je ljudi Nike mogao dobiti da vide i čuju tu poruku. Ovaj se poseban pristup koristila većina velikih marki tijekom masovnog marketinga ili 'razdoblja kampanje' i uglavnom