Izazovi marketinške automatizacije marketinša, prodavača i izvršnih direktora (podaci + savjeti)

Automatizaciju marketinga koriste velike korporacije otkad je zaživjela. Ovaj je fenomen obilježio marketinšku tehnologiju na više načina. Rana rješenja bila su (i uglavnom još uvijek jesu) robusna, bogata značajkama, a time i složena i skupa. Sve je to malim tvrtkama otežavalo primjenu marketinške automatizacije. Čak i ako si mala tvrtka može priuštiti softver za automatizaciju marketinga, teško izvlači istinsku vrijednost. Ovaj