Automatizirani marketing putem e-pošte i njegova učinkovitost

Možda ste primijetili da imamo sustav kap po kap za ulazni marketing koji se možete prijaviti na našoj web stranici (potražite zeleni slajd u obliku). Rezultati te automatizirane marketinške kampanje putem e-pošte nevjerojatni su - preko 3,000 pretplatnika prijavilo se s vrlo, vrlo malo odjava. A nikada još nismo ni pretvorili e-poštu u lijepu HTML e-poštu (nalazi se na popisu stvari koje treba obaviti). Automatizirana e-pošta je definitivno

Ne mogu sve!

Kad dođe oko praznika, čujete puno više ljudi kako govore kako bi im trebalo još nekoliko sati u danu. Ili ako bi se mogli klonirati, mogli bi biti odjednom na dva mjesta i postići puno više. To isto vjerojatno mogu reći i trgovci i kako se osjećaju u vezi sa svojim programima za e-poštu. Većina tvrtki nema luksuz cijelog tima prodavača e-pošte