Appy Pie App Builder: Jednostavna platforma za izgradnju aplikacija bez koda, jednostavna za upotrebu

Razvoj aplikacija je industrija koja se kontinuirano razvija. Sa sve više i više tvrtki koje se natječu za internetsku prisutnost, organizacije za razvoj aplikacija imaju svoj posao za njih. Stalno raste potražnja za aplikacijama koje su stvorile tržište nadvladavajući postojeće programere. Uz to, to je industrija koju muče rastući troškovi i rastući zahtjevi. Osim toga, postojeće aplikacije zahtijevaju stalno održavanje. Istraživanja pokazuju da se 65% resursa troši pokušavajući održati postojeće