Terminus: Izradite, sinkronizirajte i pratite URL-ove svoje Google kampanje

Ako uistinu želite iskoristiti prednosti Google Analyticsa, jedna od značajki koju morate koristiti je praćenje kampanje. Praćenje kampanje zahtijeva dodavanje varijabli niza upita vezi. Te se varijable vide i koriste za praćenje posjeta stranici u Google Analyticsu. Korištenjem praćenja kampanje ne ostavljate ništa zabuni u analitici - poput preporuka, izravnih poveznica, e-adresa, itd. Svaki posjet je jasno identificiran za kampanju