Six Insider's Secrets zaraznog sadržaja

Naša vlastita Jenn Lisak predstavljena je zbog savjeta pri razvoju sadržaja. Što je točno potrebno da sadržaj postane zarazan? O tome je napisao profesor marketinga Jonah Berger u svojoj knjizi Zarazno: zašto se stvari uhvate. Prema profesoru Bergeru, prvi korak su emocije. Ako se vaš sadržaj ne uspije emocionalno povezati s publikom, nema šanse da sadržaj postane zarazan. WhoIsHostingThis.com sastavio je ovu infografiku otkrića profesora Bergera!