Sparkpost: Usluga dostave e-pošte za vašu aplikaciju ili web mjesto

Jedna od naknadnih zamišljanja izgradnje web stranice ili mobilne aplikacije često su e-adrese. Programeri često samo koriste funkcije e-pošte platforme za slanje jednostavnih tekstualnih poruka e-pošte. Ako su sofisticirani, možda čak naprave i mali HTML predložak za pozivanje i slanje e-pošte. Ograničenja toga ima dosta - poput mogućnosti prijavljivanja i mjerenja otvaranja, klikova i odbijanja. Sparkpost je za to izgradio savršenu platformu. E-adrese generirane aplikacijom, koje se često nazivaju i transakcijske e-adrese, poruke su