Utjecaj rješenja za sigurno plaćanje na internetsku kupnju

Što se tiče internetske kupovine, ponašanje kupca doista se svodi na neke ključne elemente: želju - treba li ili ne korisnik predmet koji se prodaje na mreži ili ne. Cijena - bez obzira na to prevladava li želja tu cijenu predmeta. Proizvod - bez obzira je li proizvod reklamiran ili ne, a recenzije često pomažu u odluci. Povjerenje - može li dobavljač od kojeg kupujete ili ne