MarketerHire: Gdje unajmiti provjerenog slobodnog marketera

Ova godina bila je izazov za mnoge organizacije. Unatoč tome što je anegdotalan, promatram tri trendova: Digitalna transformacija - prethodni fokus na vanjsko iskustvo kupaca prebacio se na unutarnju automatizaciju i integraciju s velikim organizacijama jer smanjuju osoblje i troškove. Udaljeni timovi - zbog prelaska na rad od kuće tijekom pandemije, tvrtke su svoju ideologiju preusmjerile na rad od kuće i otvorenije su za daljinski timski rad.