Smartling: Softver za prevoditeljske usluge, suradnju i automatizaciju procesa

Ako se trgovina pokreće riječima, globalna trgovina potiče se prijevodom. Gumbi, kolica i ljubavna kopija. Web stranice, e-adrese i obrasci moraju se prevesti na različite jezike kako bi marka postala globalna i dosegla novu publiku. Za to su potrebni timovi ljudi koji pažljivo upravljaju svakim kanalom distribucije izvornog sadržaja; a timovima je preskupo obraćati se svakom podržanom jeziku. Unesite: Smartling, sustav za upravljanje prijevodima i osnaživanje davatelja jezičnih usluga