Poziv na akciju: što je CTA? Povećajte svoj CTR!

Čini se prilično očitim kad postavite pitanje Što je poziv na akciju ili CTA, no često je propuštena prilika ili zlouporaba privući čitatelje, slušatelje i sljedbenike dublje u angažman s vašom markom. Što je poziv na akciju? Poziv na akciju obično je područje ekrana koje čitatelja tjera na klik da se uključi u daljnju marku. Ponekad je to slika, ponekad samo gumb,