Pitanja i odgovori: Izmišljanje poslovnih foruma

Tijekom protekle godine na Internetu su se pojavila razna sučelja za pitanja i odgovore, uključujući Quora, Opinionaided i LinkedIn Answers. Koncept pitanja i odgovora nije nov, ali aplikacija je prešla s općih tema na poslovne aplikacije. Izvorni igrači u ovom polju, Answers.com, Ask.com, Quora itd., Korišteni su za opća pitanja poput "Kolike su šanse za dobitak na lutriji?" i nije se usredotočio na socijalnu interakciju. Nova sučelja,