Dalje od demografije: vrste napredne segmentacije publike koje pokreću mjerljiv angažman

Hvala onome u kojeg gurua vjerujete za automatizaciju marketinga i olabavljenju koje pruža trgovcima. Najčešće koristimo automatizaciju marketinga za angažiranje i njegovanje potencijalnih klijenata. To se može postići kapljičnim kampanjama i obavještavanjem o pokretanju ponašanja da bi oni poduzeli akciju. Spajanje pošte još je jedna od nebeski poslanih značajki. Mogućnost da u predmet uključite svako pojedinačno ime primatelja i prvi redak vaše e-pošte je neprekidni pretvarač ... Ili je tako? Istina nije