Što je savjetnik za marketing putem e-pošte i trebam li ga?

Savjetnici za marketing putem e-pošte uglavnom imaju tri oblika; svi oni imaju vještine i iskustva koja su specifična za razvijanje učinkovitih marketinških strategija putem e-pošte. Međutim, njihove se temeljne kompetencije i ponude uvelike razlikuju. Pa trebate li savjetnika za e-poštu? Ako da, koji tip? Postavite si sljedeća pitanja.