Lijevi naspram marketinša s desnim mozgom

Ova infografija s Marketa previše je pametna da je ne biste mogli podijeliti. Psiholozi i teoretičari ličnosti već dugo vjeruju da postoje razlike između desne i lijeve strane mozga. Desna strana vašeg mozga odgovorna je za kreativnost, dok lijeva obrađuje detalje i provedbu. Lijeva strana je analitična, dok je desna umjetnička. Kao prodavač, tip mislioca koji vodite vodi kampanje koje dizajnirate.