Upoznajte 3 pokretača izvedbe kampanje za akviziciju korisnika

Postoje deseci načina za poboljšanje izvedbe kampanje. Sve od boje gumba za poziv na akciju do testiranja nove platforme može vam dati bolje rezultate. Ali to ne znači da je svaka taktika optimizacije UA (User Acquisition) koju ćete naići vrijedna učiniti. To je osobito istinito ako imate ograničene resurse. Ako ste u malom timu ili ako imate proračunska ograničenja ili vremenska ograničenja, ta ograničenja spriječit će vas da pokušate