Automatizirani marketing putem e-pošte i njegova učinkovitost

Možda ste primijetili da imamo sustav kap po kap za ulazni marketing koji se možete prijaviti na našoj web stranici (potražite zeleni slajd u obliku). Rezultati te automatizirane marketinške kampanje putem e-pošte nevjerojatni su - preko 3,000 pretplatnika prijavilo se s vrlo, vrlo malo odjava. A nikada još nismo ni pretvorili e-poštu u lijepu HTML e-poštu (nalazi se na popisu stvari koje treba obaviti). Automatizirana e-pošta je definitivno