SlickText: Koje su značajke i mogućnosti integracije SMS marketinške platforme?

Većina tvrtki razmišlja o razmjeni tekstualnih poruka kao samo o mogućnosti slanja tekstne poruke pretplatniku. Međutim, razmjena poruka putem SMS-a i MMS-a evoluirala je tijekom godina. Osim osnovnih zahtjeva za usklađenošću, platforme za marketing tekstnih poruka znatno su se razvile s mnoštvom mogućnosti angažmana, automatizacije, segmentacije, personalizacije i integracije. SlickText je cjelovita platforma za razmjenu tekstualnih poruka bogata značajkama koja je solidna za osnovno poslovanje koje želi učiniti tekstove i nudi sve