Podatkovni marketing zagrijava se!

Nekoliko zanimljivih nalaza iz BlueKaijeve studije o marketinškim strategijama temeljenim na podacima. Smatrao sam da je to posebno fascinantno kretanje važnosti kada su u pitanju najrelevantnije mogućnosti za više kanala / platforme. Iako je marketing putem pretraživača i dalje ključan, značajno je opao. Vjerujem da je to zbog Googleovog skrivanja ključnih riječi i pooštravanja njihovih algoritama koji ubijaju SEO industriju. Marketinški stručnjaci vratili su se natrag na gledanje opće slike onoga što najviše utječe na prihod

Internetska kupnja za odmor

Internetska kupnja raste iz godine u godinu ... i još uvijek nema usporavanja. BlueKai je objavio sljedeće infografije kao pripremu za ovu blagdansku sezonu kupovine na mreži. Iz infografije: internetska trgovina igrala je veću ulogu u sezoni blagdanskih kupovina gotovo svake godine od njezina početka. No kako Internet marketing postaje sofisticiraniji [a potrošači postaju pametniji u webu], blagdanska kupovina prolazi kroz duboke transformacije. Ispod su ključni trendovi iz kupovine 2010. godine