Serchen: Vaša web lokacija za ocjene i recenzije u oblaku

Tržište Serchen godišnje servisira preko 10,000 prodavača i milijune kupaca. Cilj im je stvoriti sjajnu bazu podataka ocjena i recenzija koja će povezati kupce i prodavače s najboljim uslugama i softverom u oblaku u kategorijama IaaS, PaaS i SaaS. IaaS - Infrastruktura kao usluga model je pružanja usluga u kojem organizacija prepušta opremu koja se koristi za podršku operacijama, uključujući pohranu, hardver, poslužitelje i mrežne komponente. Davatelj usluga