Kontrolni popis: Kako stvoriti sadržajni sadržaj

Kako se marketinški djelatnici usredotočuju na sadržaj koji privlači publiku, često se zateknemo da smišljamo i dizajniramo kampanje s malim skupinama ljudi sličnih nama samima. Iako marketinški djelatnici teže personalizaciji i angažmanu, raznolikost u našim porukama previše se često zanemaruje. I, previđajući kulture, spolove, seksualne sklonosti i invaliditet ... naše poruke namijenjene angažiranju zapravo mogu marginalizirati ljude koji nisu poput nas. Inkluzivnost bi trebala biti prioritet u svakoj marketinškoj poruci. Nažalost,