Kako me je Red rada pripremio za programiranje

Algebra mi je uvijek bila omiljena tema. Nije tu uključena puno teorija, već samo alatni niz metoda i redoslijed operacija koje treba riješiti. Ako se vratite u srednju školu, sjetit ćete se (citirano s Math.com): Prvo napravite sve operacije koje se nalaze u zagradama. Dalje, radite bilo s eksponentima ili radikalima. Radeći slijeva udesno, učinite sve množenje i dijeljenje. Napokon, radeći slijeva udesno, napravite sve zbrajanja i